05 Kas?m 2 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE (BM) GÖRE DÜNYA SU GERÇEKLERİ.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE (BM) GÖRE DÜNYA SU GERÇEKLERİ.

 • Yeryüzünün %70’i su, bunun %97.5’i tuzlu su ve %2.5’i taze su. Geri kalan taze suyun, %2.14’ü buzullarda, binde 6’sı yer altı, binde 0.9’u yüzey suyudur.
 • Kirli suların açtığı hastalıklardan her yıl 2.2 milyon insan ölüyor, her 8 saniyede bir bebek can veriyor.
 • Kirli su kurbanlarının çoğu gelişmekte olan ülkelerde. 1.2 milyar insanın içecek suyu yok.
 • Dünya nüfusunun üçte birinin, 2.4 milyar insanın, su arıtma tesisi yok.
 • Son yüzyılda dünya nüfusu 2 kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır.
 • Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atıklarının %70’i, kanalizasyonun %90’ı doğrudan sukaynaklarına verilmektedir.
 • Dünya nüfusunun %40’ı su sıkıntısı çekmektedir.
 • Ortalama 2 milyon ton atık her gün nehirlere, göllere ve derelere atılmaktadır.
 • 1 lt atık su, 8 lt temiz su kirletmektedir.
 • Dünyada ortalama 12000 m3 kirlenmiş su var. Kirlenme engellenmezse 2050’debu kirlilik 18000 m3’lük temiz suyun kaybedilmesine neden olacaktır.
 • Dünya tarım alanlarının %70’i çölleşme tehlikesi altında.

Okuma : 721